Nabízené služby

Spolupráce s vysoce specializovanými firmami při zajišťování dodávek vytápění, klimatizace, elektroinstalace, ZTI a jiných řemesel nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu a spolehlivost dokončeného díla.


Záruční doba poskytovaná na námi prováděné stavby činí 60 měsíců.

Firna Stavit se za dobu svého trvání nedostala do finančních potíží, platební neschopnosti a to ani druhotné. Nebyly na ni nikdy upatněny sankce ze strany odběratelů. Finanční situace firmy je plně stabilizovaná, firma nemá žádný úvěr.

Při realizaci všech zakázek je snaha firmy preferovat:

  • Kvalitu díla
  • Důsledné dodržování předepsaných technologických postupů
  • Minimální nároky na zařízení staveniště
  • Minimální dopad na provoz investora
  • Co nejkratší lhůtu výstavby


Struktura a řízení firmy nám umožňuje provádět naše zakázky s minimálními režijními náklady.


Od roku 2001 je ve firmě zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9002.