Reference

rok 1992: Některé realizované zakázky
 • Statické zajištění Domova sester pro Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích
 • Výstavba výrobních prostor potravinářské firny King’s Fried v Brně
 • Rekonstrukce a dostavba Podnikatelského domu v Troubsku
 • Rekonstrukce a zateplení fasád několika rodinných domů v Brně

rok 1993: Některé realizované zakázky
 • Pobočka České spořitelny v Říčanech u Brna včetně dodávky interiéru
 • Ekologické úpravy v rozvodně Hulín pro JME, s.p.
 • Rekonstrukce, dostavba a ekologické úpravy provozního objektu Správy dálkových kabelů Praha
 • Rekonstrukce provozních prostor v areálu bývalé Zbrojovky pro firmu S+K
 • Rekonstrukce a modernizace kanceláří BVaK (brněnské vodovody a kanalizace) na ulici Hybešova
 • Výstavba kanceláří pro firmu OSPAP na ul.Vídeňská
 • Výstavba podkrovních kanceláří JME, Lidická 36

rok 1994: Některé realizované zakázky
 • Podzemní garáže pro Českou spořitelnu na ul.Sukova
 • Rekonstrukce kanceláří pro BVaK – II.etapa
 • Pobočka České spoř.na ul.Provazníkova vč.interiéru
 • Pobočka České spoř.na ul.Rašinova 2 (doávka a montáž obkladů a dlažeb)
 • Pobočka České spořitelny v Kohoutovicích vč.interiéru
 • Obvodová služebna pro JmE v Němčicích nad Hanou
 • Obvodová služebna pro JmE v Polné u Jihlavy [foto 5] [foto 6]

rok 1995: Některé realizované zakázky
 • Fakultní dětská nemocnice JGM v Brně – dodávka a montáž veškerých obkladů a dlažeb (cca 8000 m2)
 • Obvodová služebna JME v Mutěnicích v Kyjově a v Břeclavi [foto 7] [foto 8]
 • Služebna České policie ve Velkých Opatovicích [foto 9] [foto 10]

rok 1996: Některé realizované zakázky
 • Výrobní a administrativní areál pro firmu INTERPRODUKT s.r.o. v Brně, ul.Olomoucká
 • Obvodová služebna JME v Kroměříži [foto 13] [foto 14]
 • Budova generálního ředitelství Jihomoravské energetiky a.s. Brno, Lidická 36 – rekonstrukce, přístavba a nadstavba
 • Kanalizace města Němčice nad Hanou fin.objem 17 mil Kč [foto 15] [foto 16] [foto 17]
 • Obvodová služebna JME Břeclav – I.etapa

rok 1997: Některé realizované zakázky
 • Obvodová služebna JME v Břeclavi – II.etapa [foto 18] [foto 19]
 • Obvodová služebna JME v Kroměříži
 • Budova generálního ředitelství Jihomoravské energetiky a.s. Brno, Lidická 36 – rekonstrukce, přístavba a nadstavba – II. etapa
 • Sklad JME a.s., Rosice

rok 1998: Některé realizované zakázky
 • budova generálního ředitelství JME a.s., Brno, Lidická 36 – III. etapa – 22 mil. Kč, Ing. Procházka tel.: 4 5142313
 • Dostavba hotelu Atlantis Brno-Rozdrojovice – 21 mil.Kč – Průmyslové stavitelství Brno a.s. – Ing.Janča

rok 1999: Některé realizované zakázky
 • středisko čety PS VVN Břeclav pro JME,a.s. – cena celkem 35 mil. Kč, prostavěno 20 mil. Kč [foto 1] [foto 2]
 • rekonstrukce a dostavba budovy D,JME a.s., Lidická 36, Brno – cena 16 mil. Kč
 • rodinný dům – Jehnice – cena 5 mil. Kč
 • budova GŘ JME a.s., Brno, Lidická 36 – rekonstrukce budovy C – dokončení III. etapy – 17 mil. Kč [foto 3] [foto 4]

rok 2000: Některé realizované zakázky
 • středisko čety PS VVN Břeclav pro JME,a.s. – dokončení – 15 mil. Kč
 • budova jídelny GR JME,a.s., Lidická 36, Brno – 4 mil. Kč
 • výstavba 4 rodinných domů v České u Brna – 12 mil. Kč
 • rekonstrukce pobočky Volksbank v Brně
 • rekonstrukce objektu Pánská 12/14, Brno
  – 3 mil. Kč
 • střešní nástavba Pavlovská 8, Brno-Kohoutovice – 12,5 mil.Kč [foto 11]
  [foto 12]

rok 2001: Některé realizované zakázky
 • dokončení nástavby Pavlovská 8, Brno-Kohoutovice – 12 mil. Kč – 6 bytových jednotek
 • oprava rodinného domu Havránkova 102, Brno – D. Heršpice
 • dokončení výstavby 3 rodinných domů v České u Brna 8 mil. Kč
 • Administrativní budova Gemi s.r.o., Hustopeče – přeměna šaten na kanceláře – 0,6 mil. Kč
 • Rekonstrukce restaurace a pivnice Starobrno – 18 mil. Kč – v roce 2001 prostavěno cca 6 mil.Kč
 • výstavba RD v Ostopovicích – 5 mil. Kč
 • rekonstrukce kabel. sítí v areálu JME a.s. – 2,5 mil. Kč
 • výstavba RD v Rozdrojovicích – 5,6 mil. Kč
 • rekonstrukce rozvodny VN v Třebíči JME,a.s.
 • rekonstrukce zastřešení ramp – Cejl, budova E JME,a.s.

rok 2002: Některé realizované zakázky
 • Rekonstrukce restaurace a pivnice Starobrno – 18 mil. Kč – v roce 2002 12 mil. Kč [foto 20] [foto 21]
 • dostavba RD v Ostopovicích – 5 mil. Kč, v roce 2002 3 mil. Kč
 • dostavba RD v Rozdrojovicích – 5,6 mil. Kč, v roce 2002 – 3 mil. Kč
 • Stavební úpravy objektu JME, a.s. Cejl 42/44, Brno – 13,3 mil. Kč termín: 03–09/2002
 • Oprava budov v areálu stavebního strojírenství v Břeclavi – 11,2 mil. Kč, Logis průmyslové obaly, a.s. Pohořelice termín: 4. 3.–30. 6. 2002
 • stavba RD v Podlesí 10,5 mil. Kč, 07/2002–10/2003
 • rekonstrukce administrativní budovy Kaštanová 129 – 2 mil. Kč

rok 2003: Některé realizované zakázky
 • Technologické centrum JME Brno, 35 mil. Kč, investor JME Brno
 • Výrobní a administrativní areál firmy Horák, 16 mil. Kč v roce 2003 6 mil. Kč, investor Horák Zdeněk, Mikuláškovo náměstí, Brno
 • Rekonstrukce restaurace a pivnice Starobrno – 2. etapa, Mendlovo nám., 2,5 mil. Kč, Investor Starobrno a.s.
 • Rekonstrukce objektu Státního pozemkového fondu v Rajhradu, 1,5 mil. Kč, investor SPF
 • Přístavba admin. budovy Razat style v Tuřanech, 3 mil. Kč, investor Razat style cz s.r.o.

rok 2004: Některé realizované zakázky
 • Oprava statických trhlin a fasády domů č.42 a 44 na ul.Cejl v Brně [foto 22] [foto 23]
 • Call centrum JME , 4 mil. Kč , investor JME Brno, Lidická 42 , Brno
 • Výrobní a administrativní areál firmy Horák, 10 mil. Kč, investor Horák Zdeněk , Mikuláškovo náměstí, Brno
 • Rozšíření výrobního areálu firmy Esta, 8 mil. Kč, investor Esta s.r.o., Kounická 68, Ivančice

rok 2005: Některé realizované zakázky
 • Oprava statických trhlin, výměna výplní otvorů a nátěr fasáhy Hydroelektrárny Vír [foto 24] [foto 25]
 • Výstavba 10 RD v Soběšicích – zahájení, 7 mil. Kč, investor Unistav a.s.
 • Oprava výzkumného provozu VÚSH v Komárově, 1 mil. Kč, investor VÚSH a.s.
 • Rekonstrukce admin. budovy na ubytovnu, 3,5 mil. Kč, vlastní investice

rok 2006: Některé realizované zakázky
 • Výstavba 10 RD v Soběšicích – dokončení, 15 mil. Kč, investor Unistav a.s.
 • Výstavba Call centra firmy EON v areálu Cejl 42, 58 mil. Kč, investor EON a.s.
 • Rekonstrukce admin. budovy na ubytovnu, 3,5 mil. Kč, vlastní investice

rok 2007: Některé realizované zakázky
 • Rozšíření provozního archivu firmy EON, 1 mil. Kč, investor EON a.s.
 • Oprava a nástavba MŠ v Žabčicích, 22,5 mil. Kč, investor obec Žabčice [foto 26]
 • Oplocení trafostanic firmy EON v Pánově a Kloboukách, 6 mil. Kč, investor EON a.s.

rok 2008: Některé realizované zakázky
 • Nástavba objektu Pekařství Svoboda-7 bytů,Novoměstská 43,Brno 14 mil. Kč, investor-sdružení vlastníků
 • Rekonstrukce malé vodní elektrárny-Brno Komín, investor ČEZ obnovitelné zdroje,s.r.o.
 • monolitické ŽB opěrné zdi-Brno,Komín, invesrtor pan M.Kalivoda

rok 2009: Některé realizované zakázky
 • Mohyla Míru - venkovní úpravy, fasáda , 3,8 mil. Kč - investor Muzeum Brněnska
 • Revitalizace náhonu a MVE , Vranov nad Dyjí, 10,8 mil.Kč - investor EON a.s.
 • Knihovna Ústavního soudu , zahájení -3 mil. Kč - investor Ústavní soud České republiky

rok 2010: Některé realizované zakázky
 • Knihovna Ústavního soudu , dokončení - 13,8 mil. Kč - investor Ústavní soud České republiky
 • Ústavní soud - dokončení knihovny Ústavního soudu - 13,8 mil. Kč - Investor - Ústavní soud ČR
 • Přístavba tělocvičny ZŠ Pasohlávky - 2,965 mil.Kč - investor - Obec Pasohlávky

rok 2011: Některé realizované zakázky
 • Erba Lachema - Stavební úpravy objektu imunologie - 5,068 mil. Kč - investor - Erba Lachema a.s.
 • Rekonstrukce a přístavba Mš Zlín - Mladcová - 14,650 mil. Kč - investor - statutární město Zlín

rok 2012: Některé realizované zakázky
 • Mč Brno Židenice - Opravy bytů a společných prostor bytových domů - 2,730 mil. Kč - investor - MČ Židenice
 • RD Malhostovice - hr. stavba - 1,6 mil. Kč - investor - soukromá osoba [foto 27]
 • SOŠ a SOU Andre Citroena Boskovice - rekonstrukce budovy - 5,574 mil. Kč - investor - SOŠ a SOU Andre Citroena Boskovice
 • Erba Lachema - výstavba požární nádrže - 647 tis. Kč - investor - Erba Lachema a.s.

rok 2013: Některé realizované zakázky
 • rekonstrukce BD Brno, Hybešova 14 - 9 mil. Kč - investor - soukromá osoba [foto 28]
 • Rekonstrukce střechy Brno , Nezamyslova 20 - 1,6 mil. Kč - investor - MČ Židenice
 • Opravy zp. ploch koupaliště - 0,36 mil. Kč - investor - Obec Kamenná
 • opravy bytového fondu MČ Židenice - 1,25 mil. Kč - investor - MČ Židenice

rok 2014: Některé realizované zakázky
 • Opravy bytového fondu Mč Židenice - 0,75 mil. Kč - investor - Mč Židenice
 • Rekonstrukce a nástavba objektu Vinařská 3, Brno - zahájení - 8 mil. Kč - investor - soukromá osoba [foto 29] [foto 30] [foto 31]
 • RD Moravany, hrubá stavba - zahájení - 0,5 mil. Kč - investor - soukromá osoba [foto 32]

rok 2015: Některé realizované zakázky
 • Rekonstrukce a nástavba objektu Vinařská 3, Brno - dokončení - 3,6 mil. Kč - investor - soukromá osoba
 • RD Moravany, hrubá stavba - dokončení - 1,1 mil. Kč - investor - soukromá osoba [foto 33]
 • Přístavba RD Březová 49a, Brno - zahájení - 5,1 mil. Kč - investor - soukromá osoba [foto 34] [foto 35]